Hälsans Kök Sensational Burger Koldioxidavtryck

Hållbarhet

Sensational Burger minskar koldioxidavtrycket med upp till 80%

Vad är koldioxidavtryck? 
Koldioxidavtryck kallas också växthusgasutsläpp eller bidrag till klimatförändring. Det mäts i X kg CO2eq och syftar på klimatpåverkan från växthusgasutsläpp, inklusive koldioxid, metan och annat. Den mängd energi som sparas är beräknat som minskade koldioxidutsläpp och mätt i kWh av elektricitet.

Hur minskar Sensational Burger koldioxidavtryck med upp till 80% jämfört med en köttburgare?
Vid jämförelse av en Hälsans Kök Sensational Burger med en köttburgare vet vi att:

1. Att äta en Sensational Burger istället för en burgare av nötkött sparar 3 kg av CO2 eq
2. Minskningen motsvarar 6 kWh av elektricitet

Om du äter 100 st Hälsans Kök Sensational Burger per år... (ett par som äter en förpackning med 2 burgare i veckan under ett år) istället för en köttburgare så gör ni en besparing som motsvarar:

1. Att åka ca 600 km med bil, t ex från Stockholm till Malmö.
2. En flygresa mellan Stockholm till Malmö

* Viktigt att veta! Dessa uträkningar har utförts av ett tredjepartsföretag, Quantis. De har räknat på skillnaden mellan en köttburgare jämfört med en Hälsans Kök Sensational Burger som har köpts i butik och konsumerats i Tyskland (jämfört med kött från en mjölkko).

GG-SwedenWebsite-Visuals

Vi har räknat på hela livscykeln, från jord till bord, specifikt för Hälsans Kök Sensational Burger.

Vi har vi valt att lyfta fram koldioxidavtryck, men om du är intresserad och vill veta mer om andra delar av livscykelanalysen får du gärna kontakta oss. 

Vilka datakällor har vi använt och hur har vi räknat?

Nestlé utför uträkningar genom vårt interna kalkyleringssystem (kallas EcodEX). Alla beräkningar har verifierats och räktats om av Quantis.

Quantis är ett företag som hjälper företag, som Nestlé, att nå sina hållbarhetsmål. Det är företaget består av vetenskapsmän inom hållbarhet, experter, strateger, innovatörer och visionärer. Quantis sammarbetar med Nestlé för att utföra uträkningar för en jämförelse mellan en köttbaserad burgare och sojabaserade Hälsans Kök Sensational Burger, specifikt när den köps i butik och konsumeras i Tyskland (jämfört med kött från en mjölkko). Det finns olika sorters kor som används till kött. I Europa används vanligtvis kött från mjölkkor till burgare av köttfärs (slaktas när de inte längre kan leverera mjölk).

 

Källorna som använts för att räkna ut ekvivalenter (av Quantis) inkluderar:

  • - Humbert et al 2009 - LCA Coffee, sida 6
  • - Ecoinvent databas
  • - Quantis expertis baserar på ecoinvent för utsläppsfaktorer. Data insamlad från olika projekt
  • - PEF – Product Environmental Footprint